بازدید:
تاريخ : 1396/07/17

 

محدودیت فضای تبلیغ: پیامک‌های تبلیغاتی به شرکت‌های تبلیغ‌کننده فضای تبلیغاتی پنل اس ام اس کمی می‌دهد؛ یعنی با کمترین تعداد پنل پیامک کلمات باید پنل پیامک پیام خود را برسانند و به علاوه نمی‌توانند پنل اس ام اس جلوه‌های صوتی یا تصویری به پیام‌های خود اضافه کنند؛ این پنل پیامک مساله خلاقیت تبلیغ‌کننده  پنل اس ام اس را از بین می‌برد. تکرار ناپذیری: از دیگر معایب بازاریابی پیامکی این است که پنل پیامک برخلاف تبلیغات رادیو و تلویزیون نمی‌توان آن  پنل پیامک را بارها تکرار کرد، مگر اینکه هر بار از متن‌ پنل اس ام اس های مختلفی پنل پیامک استفاده شود، البته این کار نیز اثر اولیه را نخواهد داشت. پنل اس ام اس پی‌گیر نبودن مشتری: در نهایت، درگیر کردن مشتری در امور بازاریابی و تشویق وی برای دریافت مستمر پیامک های پنل اس ام اس شرکت شما روی گوشی موبایل، پنل پیامک همیشه کار آسانی نیست. پیامک هایی که بدون اجازه مشتری فرستاده می‌شوند، معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرند و احتمال این که مشتری آن را باز نکند پنل اس ام اس زیاد است.

بازدید:
تاريخ : 1396/07/17

 

تا چندي پيش اطلاعات اساسي هتل های کیش در مورد ورود و خروج مسافران و مخارج آنها وجود نداشت در حال حاضر نيز در بعضي از هتل های کیش کشورها و  هتل های کیش مناطق اين اطلاعات چندان دقيق و جامع نيست و اطلاعات کمي نيز در اين زمينه کافي نيست. مي توان سياستهاي کلان را هتل های کیش در سه سطح تجزيه و تحليل کرد : 1- سطح خرد شامل تصميم هاي گرفته شده در سازمانها 2- سطح مياني هتل های کیش براي طراحي و تدوين اجراي سياستها 3- سطح کلان براي نظام هاي سياسي . روشن است هتل های کیش که پيوند ميان اين سطح هم مهم و هم دشوار است . با ايجاد ارتباط ميان اين سه سطح مختلف هرگونه هتل های کیش تقسيم بندي در سياست و تدبير سياست گذاري گردشگري مشخص مي شود به هنگام مطالعه و تحقيق در هتل های کیش مورد سياستهاي کلان نه تنها بايد فرايندهاي سياستگذاري را مطالعه کرد بلکه هتل های کیش فعاليت هاي مربوط به تجزيه و تحليل کاربردي سياستها از جمله برقراري ارتباط دولت با لايه هاي مختلف اجتماعي و صاحبان صنايع  هتل های کیش را نيز مورد بررسي قرار داد.

 

 طراحي و تدوين هتل های شیراز استراتژي مشخص و سياستهاي کلان از عمده ترين وظايف دولتهاست. از آنجا که گردشگري سهم هتل های شیراز عمده اي در هتل های شیراز سياست کلان کشورها ايفا مي کند. بنابراين کشورهاي صنعتي و همچنين ر  کشورهاي در حال توسعه به هنگام برنامه ريزي به  عنوان ابزارهاي موثر در  ادامه روند توسعه سياسي ، فرهنگي هتل های شیراز ، اقتصادي به گردشگري توجه مي کنند . آمارها بيانگر جايگاه ويژه وممتاز اين صنعت در استرتژيهاي هتل های شیراز توسعه کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي در حال توسعه که از منظر اقتصادي در سطح پايين تري قرار دارند مي باشد . بنابراين ضرورت نگرش صحيح واصولي و نظام مند و بهره گيري از روشهاي علمي مناسب هتل های شیراز از اين صنعت بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. سياستگذاري و طراحي سياستهاي مربوط به گردشگري تحت تاثير ساختارهاي رسمي ، حکومتي هتل های شیراز و ديگر ويژگي نظام سياسي قرار دارد بنابراين به علت آنکه هتل های شیراز هنوز از مفاهيمي چون گردشگر و گردشگري اتفاق نظر وجود ندارد و فرايندهاي سياستگذاري کاملا پذيرفته هتل های شیراز نشده تجزيه و تحليل سياستهاي گردشگري کمي با دشواري همراه است پس با مشارکت دادن و مطلع ساختن مردم از برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها و شيوه نوع انتخاب مديران و بيان هتل های شیراز اثر بخشي سياستهاي گردشگري و تهيه اطلاعات کمي و کيفي  مي توان سياستهاي مناسبي را با استفاده از تحقيقات علمي و استانداردهاي بين المللي طراحي نمود . بنا بر عقيده کاسترز (1984 ) گردشگري هتل های شیراز دانش چند رشته

 

جهانگردي همچون منشوري که جنبه ها هتل اصفهان و وجوه مختلفي دارند بنابراين لازم است براي شناخت آن نه فقط رشته علمي بلکه از رشته هاي مختلف هتل اصفهان بهره جست براي شناخت جهانگردي بايد از ديد روانشناسي آن را بررسي هتل اصفهان کرد از آن جاي که جهانگردي هتل اصفهان در روابط بين الملل دول شکل مي گيرد بايد از زاويه سياسي نيز آن را مطالعه نمود. به همين ترتيب وجوه مختلف جهانگردي ايجاب مي کند تا از ديدگاههاي مختلف آن را بررسي نمود و شيوه چند رشته اي براي هتل اصفهان شناخت آن به کاربرد. به هتل اصفهان طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت که براي شناخت و بررسي جهانگردي يک هتل اصفهان شيوه يا نحوه برخورد کفايت نمي کند و بايد با ديدي نظام گرا و سيستمي به مطالعه جهانگردي و توريسم پرداخت. و آن را از زواياي مختلف مورد شناسايي قرار داد و آنچه به عنوان شيوه هاي شناخت هتل اصفهان گفته شد هيچ يک به تنهايي نمي تواند مدعي شناخت کامل جهانگردي باشد بلکه همه آنها به همراه هم و در يک نگرش کل گرا و مجموعه اي مي تواند تصويري کامل و درستي از جهانگردي را بدست هتل اصفهان دهند هتل اصفهان تصويري که مفهوم جامع و کامل جهانگردي را بيانگر باشد

 

 جهانگردي پديده اي اجتماعي است و اين مساله هتل های مشهد موجب شده است تا جامعه شناسان توجه خود را به جنبه هاي اجتماعي جهانگردي مانند:  هتل های مشهد رفتارهاي افراد و گروهها در رابطه با جهانگردي و اثرات جهانگردي بر جامعه معطوف سازند در هتل های مشهد اين شيوه طبقات اجتماعي ، معيارهاي اخلاقي ، و ارزشهاي انساني رفتارها و هنجارهاي گروهي . آداب و رسوم مردم ميزبان و ميهمان در مقوله جهانگردي مورد بررسي واقع مي شود . جهانگردي به عنوان يک پديده هتل های مشهد اجتماعي و فرهنگي در روابط بين جوامع و هتل های مشهد فرهنگها اثرات عميق بر جامعه و مردمان آن به جاي مي گذارد . هتل های مشهد و منشا تغييرات و تحولات را الگو برداريهاي گوناگون مي شود . از اين رو اين شيوه در شناخت جهانگردي هتل های مشهد ارزش و اهميت فرواني داراست


  1  2  3